Menu

Unieke samenwerking tussen Promens Care en Vijverhof

promenscareDonderdag 9 november zaten in de recreatieruimte  bewoners van woonzorgcentrum De Vijverhof en cliënten en ouders/verwanten van Promens Care aan een oud Hollandse koffietafel. De kraantjespotten en kniepertjes stonden op tafel om de officiële start van de samenwerking te vieren.


Nieuwe werkplekken

Sinds april van dit jaar is een groep van ongeveer tien cliënten van Promens Care dagelijks aan het werk in de Vijverhof – vestiging van Zorggroep Drenthe. Voorheen werkten de cliënten in locatie Kloosterhaven of elders bij locaties van Promens Care in Assen. Promens Care heeft in juni jl. de locatie Kloosterhaven verlaten. De cliënten zijn gehergroepeerd naar andere locaties of zoals bij De Vijverhof naar een werkplek geïntegreerd in de maatschappij. Bij de Vijverhof is de groep hartelijk ontvangen en warm welkom geheten. Dit heeft ertoe bijgedragen dat ze zich snel thuis voelden en er graag aan het werk zijn. Dat het een gezellige werkplek is, bleek des te meer tijdens de quiz ‘Ik hou van Holland’ gepresenteerd door ‘Linda de Mol’. In de jury hadden zitting namens Promens Care: Debbie en Jeroen en burgemeester Marco Out was juryvoorzitter.

Officieel tintje samenwerking

Bij zo’n nieuwe samenwerking hoort een overeenkomst en die is symbolisch tijdens de oud Hollandse middag in De Vijverhof getekend door mevrouw Ria Stegehuis, Raad van Bestuur van Promens Care en de heer Sape Pranger, directeur/bestuurder Zorggroep Drenthe. De samenwerking houdt in dat de cliënten als dagbesteding onbezoldigde werkzaamheden verrichten onder aanwijzingen van het personeel van de Vijverhof. De begeleiders van Promens Care zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de cliënten.

Diverse werkzaamheden

Op werkdagen voeren de cliënten van Promens Care een grote verscheidenheid aan werkzaamheden uit in de openbare ruimtes en gezamenlijke huiskamers van de Vijverhof. In het restaurant dekken ze bijvoorbeeld de tafels voor de lunch van de bewoners en ze  stofzuigen de gangen. Ook werkt iemand twee dagen mee in de linnenkamer. Daarnaast verzorgen ze de dieren in de dierenweide van de Vijverhof in samenwerking met kinderboerderij Valkenstijn. De samenwerking is erop gericht dat de cliënten een reguliere, normale werkomgeving hebben waarbij contacten met collega’s – medewerkers van de Vijverhof – en bewoners van de Vijverhof leiden tot verbreding van hun netwerk. De Vijverhof stelt een kantoor ter beschikking die de groep cliënten en hun begeleiders gebruiken voor pauzes en overleg. Ook die ruimte wordt door de cliënten zelf schoon gehouden.

Wederzijds waardevol

Voor de cliënten is het werken in een ‘gewoon’ bedrijf erg waardevol en ze voelen zich echt gewaardeerd voor het werk dat ze doen. Aan de andere kant nemen ze de medewerkers van de Vijverhof werk uit handen door bijvoorbeeld bewoners in een rolstoel naar het restaurant te brengen. Hierdoor hebben de verzorgenden meer tijd voor extra contacten met de bewoners. En kunnen ze taken oppakken waar ze anders (bijna) niet aan toekomen. De cliënten zorgen ook voor een extra fijne sfeer op deze locatie.  

Samenwerking breidt zich uit

Doordat Promens Care veel verschillende werk- en dagbestedingslocaties heeft met diverse activiteiten, breidt de samenwerking van Promens Care en de Vijverhof zich ook op ander gebied uit. Zo levert locatie de Deel uit Assen zelfgebakken koekjes, cake en brood voor het winkeltje van de Vijverhof.

Promens Care

Promens Care biedt zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking en aan mensen die gebruik maken van de maatschappelijke opvang. Promens Care werkt in Drenthe en delen van de provincie Groningen. Promens Care werkt met NOVO samen in Cosis.

 

2017 11 10 vijverhof promensCare 02